>
 

Via Piquer, 12
Parets del Vallès

  

+34 606 320 121
js@construccioserra.cat

Obra nova

OBRA NOVA

Construcció d’edificis residencials i públics, ens fem càrrec de tots els treballs des del inici fins a l’entrega final “claus en mà”.

 • Excavacions i rebaixos.
 • Estructures de formigó, ferro, parets de càrrega amb bigueta o semibigueta i revoltó, lloses ....
 • Tancaments d’obra per a revestir, obra vista, pedra, panel·lats decoratius de fusta ....
 • Cobertes amb estructura d’obra, ferro i fusta, revestiment amb teules, panells de xapa, coure, ....
 • Divisòries d’obra i cartró-guix.
 • Revestiments ceràmics, de fusta, pedra ....
 • Aïllaments tèrmics i acústics.
 • Impermeabilitzacions.
 • Sanejament.
 • Fusteria exterior d’alumini, PVC, ferro, i d’interiors de fusta.
 • Instal·lacions elèctriques, aigua sanitària, climatització, dades i solar.
 • Equipaments, mobiliari i més ....

Sol·liciti pressupost sense compromís.

Vivenda unifamiliar aïllada. Treballs realitzats: Fonamentació amb sabata correguda, estructura amb pilars d’acer i forjats de semibigueta i revoltó. Tancament d’obra vista blanca i coberta plana. Paviments porcellànics, fusteries, instal·lacions. Obra “claus en mà” Superfície de 80 m2. Projectista:  Espai Roux.

Edifici polivalent d’us de club de Petanques. Treballs realitzats: Fonamentació de llosa de formigó, estructura d’acer i coberta de llosa de formigó.  Coberta enjardinada, graderies de formigó prefabricat, revestiments de làmines de fusta. Obra “claus en mà”. Superfície de 220 m2. Projectista: Jordi Janué i Miret.

Serveis

- Obra nova

- Rehabilitació

- Reformes

Contacte

 Via Piquer, 12

 08150 - Parets del Vallès

 +34 606 320 121

 js@construccioserra.cat


Avís Legal - Política de cookies
©2024 Construcció Serra. Tots el drets reservats. Creat per MManagers

Search